O slavnosti a hostech

O slavnosti a hostech

ČSSR Jan Němec

neděle 12. srpen | začátek v 20:30 (68 min.)

Film, ve kterém tehdejší prezident Novotný našel urážku svého majestátu,  má neobyčejnou formu jakoby autentického záznamu jedné společenské  události. Skupina sedmi lidí je pozvaná na oslavu, usřádanou blíže  neurčenou významnou osobou. Cestou lesem je přepadne "fízlovské"  komando, kterému velí směšná figurka drze infantilního a zákeřného  Rudolfa. Přítomní překvapivě přijímají ponižující pozici a později se  servilní zdvořilostí přijímají oznámení, že to všechno byl jen žert.  Hostitel, který je s Rudolfem těsně spojený, zahájí slavnost v "zámeckém  stylu" na břehu jezera, náladu mu však pokazí "útěk jednoho z hostí".  Hostitel to chápe jako osobní urážku. Všichni hosté se spolu s loveckým  psem vydávají za utečencem, jenž porušil společenská pravidla, a tím i  strukturu vzájemné kolaborace, viny a lhostejnosti. S postavami  (pokrytecký snaživec jako jejich pozdější samozvaný mluvčí, unavená  hospodyňka, soustředěná na povrch věcí, její zaťatý manžel, který se  později útěkem distancuje, dvojice svrchovaně prázdných veselých  děvčat...) seznamuje diváky úvodní scéna pikniku na louce - "hosté" se  chovají bez vzájemných vazeb, každý hovoří a prožívá vlastní monolog a  vnímá jen sebe. Účastníci slavnosti dostanou role jak z  morálněspolečenského pamfletu: "vladař", "aktivista", "racionalista",  "přitakávač", "demokrat", "jediný, který nesouhlasí". Vladař hovoří  tónem, v němž se žoviálnost Velkého dobrodince mísí s panovačností  obávané autority. Film vyniká prostotou stylu a poetiky, kafkovskou  absurdností, abstrakcí a generalizací (Němcova tvorba je osobitou  syntézou třech sugescí - surrealismu, Kafky a Dostojevského). Z  jednotlivých motivů jsou podstatné především dva: pomyslně ohraničené  území, z něhož se nedá vystoupit, aby se nepřekročila "čára" a hromadné  přemisťování hostí u stolů po zjištění, že nikdo nesedí na "svém" místě.

  Slavné tragikomické podobenství Jana Němce, výrazově minimalistické a  obsazené několika postavami, pojednává o různě maskovaných mocenských  mechanismech, často demagogických a lákavých, ať již se žoviálním  úsměškem ponižují lidskou důstojnost nebo ničí každého, kdo se odmítne  přizpůsobit. Ještě zajímavější jsou však postřehy o chování lidí  vystavených zátěžové situaci, třeba o tom, že na odiv vystavované  protesty bývají pouhou pózou. Výsledné zjištění je překvapivé: pokud  nesouhlasíme, je zbytečné cokoli říkat. Stačí se zdvihnout a odejít.(oficiální text distributora)

1966


Jednotné vstupné: 60,- Kč